หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
อ.ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:45:03


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร