หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน ผิวทองงาม นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน ผิวทองงาม นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-05-03 12:01:20


คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน ผิวทองงาม  นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานประกวด  ภายใต้หัวข้อ "บัวแก้ววรรณศิลป์" ครั้งที่ 1 ประเภทกวีนิพนธ์ ผลงาน  "ในสำนึกพร่างพราว...เมื่อดาวตก" จัดโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จากเพจ ED Literary  Society