หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวง​วัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวง​วัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:23:42

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทําให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนอันดีงาม