หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนระบบ Hybrid Classroom และการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนระบบ Hybrid Classroom และการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 10:47:54


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ Hybird Classroom และการผลิตสื่อการเรียนการสอน E-learning ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Classroom ณ ห้อง Smart Classroom 1136 และห้อง 1142