หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนหอวัง
อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนหอวัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 11:01:33


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร