หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณบดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 11:21:36


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวภัทรพร หัสดี เจ้าหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet