หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 11:26:58


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม และ โรงเรียนวัดราชาธิวาส