หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skill 21st Century Skills (4C) และการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำวิศวกรสังคมเพื่ อพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะรุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skill 21st Century Skills (4C) และการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำวิศวกรสังคมเพื่ อพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะรุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-12-07 11:30:08วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง  และอาจารย์อภิรมย์ กระแสร์ฉาย ประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skill 21st Century Skills (4C) และการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ พัฒนานักศึกษาแกนนำสู่การขยายทักษะ Soft Skills และเป็นแกนนำวิศวกรสังคม  ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน