หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)
ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-07-30 07:24:28


วันที่ 29 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ผ่านกระบวนการ SSRU Coaching Model" ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐญากานต์ สามารถ เป็นวิทยากรแบ่งปันเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้โฟนิกส์ Sound Rights ให้แก่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย  ในการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ผู้อำนวยการและคณะครูให้การตอบรับเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา