หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:03:33

คณะครุศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับปีการศึกษา 2563 รับคู่มือนักศึกษา โดยให้นักศึกษาหัวหน้าห้องหรือผู้แทนแต่ละห้องมาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.