หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย อย่างไรในยุค Thailand 4.0”
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย อย่างไรในยุค Thailand 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 09:49:04

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัยอย่างไรในยุค Thailand 4.0 ณ  โรงเรียนกสินธร เซนปีเตอร์