หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ "นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6" สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและดนตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ "นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6" สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-10-10 12:04:56

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ "นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6" สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและดนตรี ภายใต้โครงการ "เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดย องค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ