หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ และ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ได้รับรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566
นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ และ นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ได้รับรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-10-09 14:11:42


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้ารับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล