หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-30 14:34:40

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสมัครทาง www.admission.ssru.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601000 021601023 021601400 และ 021601380 www.ssru.ac.th