หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > EDU SSRU OPEN HOUSE 2019
EDU SSRU OPEN HOUSE 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-03 13:42:50

งาน Open House 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ลานบ้านครู อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ มีทั้งหมด 7 สาขา - สาขาวิชาภาษาไทย

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- สาขาวิชาสังคมศึกษา 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สมัครเข้าศึกษาได้ที่: www.admission.ssru.ac.th