หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ปฏิทินกิจกรรมกิจกรรมส่งบทความวัน/เดือน/ปีประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการธันวาคม 2562นักศึกษาส่งบทคว ...
2020-01-16 12:43:11
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค 4. ...
2020-01-17 16:17:00
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค ...
2020-01-17 16:13:06
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมงานวันครู เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู
วันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคล ...
2020-01-17 16:09:30
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ ...
2020-01-15 09:52:30
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมการประ ...
2020-01-14 16:16:03
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ 13 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ ...
2020-01-14 16:12:32
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดั ...
2020-01-15 10:32:44
คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อหารือการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-01-09 08:37:34
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการด้านการอ่านและการเขียน
วันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ พร้อมด้ ...
2020-01-02 16:52:39
ข่าวย้อนหลัง