หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อป.บัณฑิตมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อป.บัณฑิตมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดไฟล์ PDFดาวน์โหลดไฟล์ Excelกำหนดกา ...
2018-06-19 15:21:18
ภาพบรรกาศวันสองของการให้บริการรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
????️ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ???? สนามกีฬา 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยรา ...
2018-06-21 11:05:16
ภาพบรรกาศวันแรกของการให้บริการรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2561
????️ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ???? สนามกีฬา 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยรา ...
2018-06-21 11:03:14
ลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ปีการศึกษา 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเต ...
2018-06-19 15:59:45
ข่าวย้อนหลัง