หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัด ...
2018-07-12 11:42:02
ประกาศรายชื่อป.บัณฑิตมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อป.บัณฑิตมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดไฟล์ PDFดาวน์โหลดไฟล์ Excelกำหนดกา ...
2018-06-19 15:21:18
14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม 1124
14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ...
2018-08-16 16:50:00
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 การประชุมผู้บริหารประจำคณะครุศาสตร์ สัญจร ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 การประชุมผู้บริหารประจำคณะครุศาสตร์ สัญจร ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ ...
2018-08-16 16:30:20
ข่าวย้อนหลัง