หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายห้องเรียนแห่งชีวิต รุ่นที่ 5
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินโครงการค่ายห้องเรียนแห่งชีวิต ร ...
2018-12-11 11:34:37
โครงการ BwellBeTheNewYou
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนดา เส็นบัตร นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล The winner form t ...
2018-12-11 11:10:39
“โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขันระดับชาติ”
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเ ...
2018-12-11 10:56:54
"มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม ...
2018-12-11 10:35:48
“The 11th Annual Debate in English Advanced Communication: Preparation for National and International Arenas 2018”
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน &ld ...
2018-11-27 14:23:58
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำ ...
2018-11-27 14:10:48
ประชุมกับกองนโยบายและแผนจัดการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 22 พ.ย. 61รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเมศินี อยู่ย ...
2018-11-26 11:34:31
“เส้นทางความคิดและประสบการณ์จากไส้เดือนตาบอดฯ สู่พุทธศักราชอังดงฯ”
นักเขียนซีไรต์สองสมัยมาร่วมเสวนากับนักศึกษาครูภาษาไทยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากคุณ ...
2018-11-26 11:06:50
ข่าวย้อนหลัง