หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเสนาะเสียง เรียงร้อยกรอง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ...
2021-03-05 13:53:53
ข่าวย้อนหลัง