หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองฝ่ายวิชาการและคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการวาระพิเศษครั้งที่ 1/2563
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองฝ่ายวิชาการและคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหา ...
2020-05-25 16:03:30
ผศ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ผ่านกระบวนการ SSRU Coaching Model"
วันที่ 22 พฤษภาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง &qu ...
2020-05-25 11:30:22
ประมวลภาพโครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา วัดราชาธิวาสวิหาร
ประมวลภาพโครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2562 &n ...
2020-05-22 14:11:57
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ แบบออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร ...
2020-05-20 12:43:20
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ศรัณภัทร์ บุญฮก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับ “ ...
2020-05-19 12:05:20
อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยวิทยาการ รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ...
2020-05-18 14:09:52
คณะครุศาสตร์ร่วมกับ สสวท.จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับ สสวท. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะข ...
2020-05-18 13:50:19
คณะครุศาสตร์ร่วมกับ สสวท.จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับ สสวท. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะข ...
2020-05-18 13:45:25
คณะครุศาสตร์ร่วมกับ สสวท.จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 3
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับ สสวท. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะข ...
2020-05-18 13:40:01
เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ร่วมรับชมการอบรมหัวข้อ "แนวทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ร่วมรับชมการอบรมหัวข้อ แนวทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ใ ...
2020-05-18 13:33:13
ข่าวย้อนหลัง