หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลา ...
2024-02-23 11:54:59
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิ ...
2024-02-23 11:38:27
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 2/2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการ ...
2024-02-23 11:32:49
คณะครุศาสตร์ร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและกรรมการส่งเสริมกิจการจัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (เบื้องต้น) ของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมกับสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทยและกรรมการ ...
2024-02-23 11:24:55
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2568
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2024-02-23 11:18:57
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ English Lover @Rajpha (รักภาษาอังกฤษ ณ ราชผา) ที่โรงเรียนวัดราชผาติการาม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียนที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศา ...
2024-02-23 11:11:25
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายผ่านมุมมองพหุวัฒนธรรม ของศาสนสถาน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปี ...
2024-02-23 11:01:30
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี อาจารย์เบญจพร ไพรศร อาจารย์สาขาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันกลอนสด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เบญจพร ไพรศร อาจารย์สาขาวิชาภาษาไ ...
2024-02-23 10:45:25
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ย่านพระนครและย่านกุฎีจีน เพื่อเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แบบ Field Trip “ศาสนศึกษาทัศนา”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 01 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย ...
2024-02-23 10:29:58
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2024-02-23 10:21:18
ข่าวย้อนหลัง