หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน ผิวทองงาม นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน ผิวทองงาม  นักศึกษาช ...
2022-05-03 12:01:20
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2022-04-18 10:03:17
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ไก่แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ไก่ ...
2022-03-28 14:10:06
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิรัศม์ รักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2022-03-07 10:48:53
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายนิติ กล่อมสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายนิติ กล่อมสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สา ...
2022-03-07 10:34:02
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุธ พาหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุธ พาหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา ...
2022-03-07 10:41:13
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสาขาว ...
2022-03-07 10:20:29
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ ...
2022-03-07 10:21:28
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี น.ส.ชาคริยา ปานณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ขอแสดงความยินดี นางสาวชาคริยา ปานณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณ ...
2022-01-06 13:04:28
ข่าวปัจจุบัน