หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คู่มือการใช้งาน ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งาน ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์.pdf ...
2018-02-23 14:02:01
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ ได้นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมแล ...
2018-11-08 11:24:11
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจน สังชุม เ ...
2018-11-05 14:58:59
"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันสุนทรพจน์อุดมศึกษา ถวายงานผ่านภาษา & ...
2018-11-05 14:18:13
ประชุมทบทวน JD สาย สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ตุลาคม 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมทบทวน JD สาย สนับส ...
2018-11-05 14:03:21
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ความสะอาดสถานที่เพื่อการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 ตุลาคม 2561 นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมพนักงานประจำอาคาร ประชุมเต ...
2018-11-05 13:26:11
ชนะเลิศธิดาพระยาลิไท งานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปพิชญา กฤษวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชนะเลิศ ...
2018-11-05 12:52:01
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562
25 ตุลาคม 2561รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบ ...
2018-11-05 12:34:05
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP 2103 การประกันคุณภาพการศึกษ ...
2018-11-05 12:04:09
ข่าวย้อนหลัง