หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

“จิตวิญญาณครูไทย”
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งวันครูปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 มก ...
2019-01-17 10:16:38
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปี 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โ ...
2019-01-16 09:31:11
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศ ...
2019-01-16 09:09:42
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศ ...
2019-01-15 18:58:09
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 11 มกราคม2562 (วันที่2) การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศ ...
2019-01-15 14:55:53
วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-01-15 14:32:52
วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-01-15 14:00:16
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อ.ชิษณุพงศ์ อ ...
2019-01-14 14:18:16
ข่าวย้อนหลัง