หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์
คู่มือโปรแกรมใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์--------------------------------------------------------- ...
2020-03-27 12:28:51
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลั ...
2020-03-16 16:20:32
คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรองตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรองตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยร ...
2020-03-09 14:59:32
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้ารับเกีย ...
2020-02-27 16:49:21
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจาก สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน เข้ารับเ ...
2020-02-27 15:06:28
นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลจากโครงการ “เรื่องสั้น ของฉัน”
วันที่ 29 มกราคม 2563 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขา ...
2020-02-06 13:54:53
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการ ...
2020-01-30 14:34:40
การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ปฏิทินกิจกรรมกิจกรรมส่งบทความวัน/เดือน/ปีประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการธันวาคม 2562นักศึกษาส่งบทคว ...
2020-01-23 12:15:14
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันประชันกลอนสดระดับมัธ ...
2019-12-17 14:27:01
นายโยธิน ทองพะวาได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ ...
2019-12-17 14:09:44
ข่าวย้อนหลัง