หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ โดย ...
2018-08-15 17:27:38
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอ ...
2018-08-15 17:23:08
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม ...
2018-08-15 17:06:31
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา ...
2018-08-15 17:03:02
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่2 ...
2018-08-15 16:58:55
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สาขาวิชา สังคมศึกษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สาขาวิชา สังคมศึกษา โดยได้รับเ ...
2018-08-15 16:55:57
ข่าวย้อนหลัง