หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแสดงผลงานการผลิตสื่อนวัตกรรม ในรายวิชา การศึกษาเอกเทศทางสังคมศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแสดงผลงานการ ...
2018-11-23 10:49:32
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ ในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี
19 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการต้อนรับผ ...
2018-11-23 10:34:19
การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะค ...
2018-11-23 10:09:56
ผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2561
16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และนั ...
2018-11-23 09:33:25
“จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์ และแสดงความยินดีกับอ.สุธนา สิริธนดีพันธ์
15 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กล่าวเปิดงาน “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพั ...
2018-11-22 15:48:35
(วันที่ 4 )การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 4 )การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณ ...
2018-11-22 15:37:52
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ...
2018-11-22 15:26:04
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2561
14 พฤศจิกายน 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย นายอำไพร เพชร์ว่าว และนายกร ป้องปท ...
2018-11-22 15:03:41
ข่าวย้อนหลัง