หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:38:31

ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

https://edu.ssru.ac.th/news/view/aaa