หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การขอผ่อนผันการรับราชการเป็นทหารกองประจำ การระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
การขอผ่อนผันการรับราชการเป็นทหารกองประจำ การระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-07-11 14:58:04


ดาวน์โหลด: รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร.pdf

Scan QR Code กลุ่มที่ 1
Scan QR Code กลุ่มที่ 2