หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่ ...
2023-02-27 13:11:30
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 8
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาส ...
2022-08-29 11:16:01
คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน ...
2022-02-24 11:06:08
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ (TCI) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเข ...
2022-03-03 10:03:10
บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายชุดผ้าไทยตามนโยบายข ...
2022-03-03 09:59:20
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศ ...
2022-03-01 16:57:37
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การใช้ ...
2022-03-01 12:20:00
ข่าวปัจจุบัน