หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Sounds Right สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ในรูปแบบบัตรคำ
วันที่ 27 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาส ...
2020-10-14 12:22:49
คณะครุศาสตร์ ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ฝ่ายอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำความสะอาดอาคารและห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อ ...
2020-07-13 14:04:12
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
2019-09-06 11:10:13
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักส ...
2019-08-09 13:21:00
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจน สังชุม เ ...
2018-11-05 14:58:59
"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร"
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันสุนทรพจน์อุดมศึกษา ถวายงานผ่านภาษา & ...
2018-11-05 14:18:13
ประชุมทบทวน JD สาย สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ตุลาคม 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมทบทวน JD สาย สนับส ...
2018-11-05 14:03:21
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ความสะอาดสถานที่เพื่อการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 ตุลาคม 2561 นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมพนักงานประจำอาคาร ประชุมเต ...
2018-11-05 13:26:11
ชนะเลิศธิดาพระยาลิไท งานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปพิชญา กฤษวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชนะเลิศ ...
2018-11-05 12:52:01
ข่าวปัจจุบัน