หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
2019-09-06 11:10:13
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานของหลักส ...
2019-08-09 13:21:00
12 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้าพบท่าน รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้าพบท่าน รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-09-13 13:46:47
11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แ ...
2018-09-13 13:31:17
14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม 1124
14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ...
2018-09-02 15:19:09
ข่าวปัจจุบัน