หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาส ...
2024-04-04 10:11:23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 3/2567
วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ค ...
2024-04-04 10:06:06
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิก ...
2024-04-04 09:59:34
คณะครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningbo Early Childhood Education College
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย ...
2024-04-04 09:54:46
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ ...
2024-04-04 09:49:28
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมในหัวข้อ วิธีการใช้งาน Ssru Smart Application
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ ...
2024-04-04 09:44:29
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ และวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน
วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรในองค์ก ...
2024-04-04 09:40:13
ผศ.ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์นำนักศึกษชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาส ...
2024-04-02 15:05:05
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีคุรุสุนันทาปัจฉิมาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-04-02 14:34:07
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการบรรยายในหัวข้อ "ครูกับคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์" โดย พลเอกศรุต นาควัชระ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการ ...
2024-04-02 14:30:28
ข่าวย้อนหลัง