หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningbo Childhood Education College ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 17-19 เมษายน 2567 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Ningb ...
2024-04-24 14:56:50
ผศ.ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2024
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่า ...
2024-04-24 14:51:43
คณะครุศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา และทุุนเพชรสุนันทา) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์ค ...
2024-04-24 14:41:54
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพ(ร)ะครูสร้างคน #ค่าย๘”
เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2567 นายกำชัย ประสงค์ และ นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา สโมสรนักศึกษา คณะครุศา ...
2024-04-17 10:50:54
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2024-04-17 10:28:11
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาส ...
2024-04-17 10:21:26
ข่าวย้อนหลัง