หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 การประชุมผู้บริหารประจำคณะครุศาสตร์ สัญจร ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 การประชุมผู้บริหารประจำคณะครุศาสตร์ สัญจร ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ ...
2018-08-16 16:30:20
8 สิงหาคม 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8 สิงหาคม 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิ ...
2018-08-16 16:26:11
7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาตร์เข้าร่วม การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาตร์เข้าร่วม การประชุมสภาคณบดีคณะครุ ...
2018-08-15 18:07:30
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงาน (Pro Cess Improvement) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น5
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงาน (Pro Cess Imp ...
2018-08-15 17:58:26
ข่าวย้อนหลัง