หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
20 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาข ...
2018-10-30 10:34:52
"ประสบการณ์สอนภาษาไทยในประเทศเวียดนาม"
19 ตุลาคม 2561 อัจฉริยา วสุนันต์ อดีตอาสาสมัครช่วยสอนภาษาไทย ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะตะวันออกศึกษามหาวิท ...
2018-10-26 14:08:39
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดงานเขียนเ ...
2018-10-25 09:41:46
ประกวดในโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4"
นายธีระพล แก้วคำจันทร์ นางสาวอังศุมาลี ทวีเหลือ และนางสาวจิราภา แผ่วบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิ ...
2018-10-22 17:34:41
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP 2103 การประกันคุณภาพการศึกษ ...
2018-10-22 14:46:33
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน นางสาวภัทรพ ...
2018-10-22 14:00:26
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู
17 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย แล ...
2018-10-19 13:39:24
ข่าวย้อนหลัง