หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดอำภาศิริวงศ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่ ...
2020-10-21 10:41:52
อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่ ...
2020-10-21 10:34:27
อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่ ...
2020-10-20 13:30:54
อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อ. ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่ ...
2020-10-20 11:27:06
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณ ...
2020-10-20 11:18:07
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบเ ...
2020-10-20 10:39:02
คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยของคณะฯ งบรายได้ 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2563  คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมโครงการพัฒนาชุดโครงการวิ ...
2020-10-19 10:08:13
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ สอบเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบเค้าโ ...
2020-10-16 12:04:42
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ สอบเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบเค้าโครงวิจั ...
2020-10-16 12:04:55
ข่าวย้อนหลัง