หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ จัดพิธีสุนันทาปัจฉิมาลัย พิธีสำเร็จการศึกษาและการมอบเข็มสดุดีสุนันทาคุณากร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสุนันทาปัจฉิมาลัยพิธีสำเร็ ...
2020-02-24 11:42:59
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉ ...
2020-02-24 11:38:44
คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การน ...
2020-02-21 18:29:25
คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-02-17 11:06:35
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความเป็นครู รุ่นที่ 7
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2020-02-17 11:03:43
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2020-02-17 10:59:51
คณะครุศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาการรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับนักศึกษาที่มารายงานตัว ประ ...
2020-02-17 10:55:32
นายภริศกร คืนคง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เดินทางร่วมคณะนายกสมาคมฯ เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานภาคเหนือ
วัน 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายภริศกร คืนคง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ในฐานะกรรมการเยาวชน สมาคมวาง ...
2020-02-17 10:53:02
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข้ ...
2020-02-12 14:28:19
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่  1. นายฐาปกรณ์  อยู่สันเทียะ ...
2020-02-11 13:39:09
ข่าวย้อนหลัง