หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวง​วัฒนธรรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํานักศึกษาสาขา ...
2019-11-29 09:15:44
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย จัดกิจกรรม "Art's Land แดนปฐมวัย"
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "Art's Land แดนปฐมว ...
2019-11-27 09:59:41
คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพ ...
2019-11-25 15:13:53
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ...
2019-11-20 14:50:55
อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ารับการอบรม “ผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการอบรม "ผ ...
2019-11-15 15:18:25
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ปร ...
2019-11-14 13:03:50
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริห ...
2019-11-14 10:48:07
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจัดโคร ...
2019-11-14 10:33:19
ข่าวย้อนหลัง