หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 สูงสุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาที่ได้ร ...
2023-08-29 13:32:43
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับโรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์และอบรมบุคลิกภาพให้กับนักเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ ...
2023-08-15 15:45:08
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2566
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโ ...
2023-08-15 15:33:09
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครู
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-08-10 15:22:55
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ...
2023-08-10 12:13:13
ชมรมดนตรีไทย "ครุสุนันทดุริยศิลป์" คณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญและไหว้ครูดนตรีไทย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ชมรมดนตรีไทย "ครุสุนันทดุริยศิลป์" คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-08-10 12:04:03
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารรายในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม ...
2023-08-07 10:37:11
ข่าวย้อนหลัง