หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นางสาวเบญญทิพย์ พงศ์เกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม “โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8
นางสาวเบญญทิพย์ พงศ์เกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม “โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-24 08:59:14

   นางสาวเบญญทิพย์ พงศ์เกษตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม “โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างวันที่20-22 เมษายน 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นางสาวเบญญทิพย์ พงศ์เกษตร ได้เข้ารับการอบรม ร่วมฟังการบรรยาย และลงพื้นที่ศึกษาดูงานก่อนการแข่งขัน ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและคัดเลือกเยาวชนจำนวน3คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debates on Human Rights) ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าประกอบกับสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างยิ่ง