หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปีที่จบการศึกษา ๒๕๖๐) ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปีที่จบการศึกษา ๒๕๖๐) ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-03 08:59:31

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปีที่จบการศึกษา ๒๕๖๐) ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ คน