หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > 4 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านควนโดน หมู่ 6 ต.สามตำบล ต.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ ( ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ) นำโดยนายณัฐพงษ์ ใหญ่ยอด ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พร้อมเพื่อนนักศึกษาจ
4 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านควนโดน หมู่ 6 ต.สามตำบล ต.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ ( ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ) นำโดยนายณัฐพงษ์ ใหญ่ยอด ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พร้อมเพื่อนนักศึกษาจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-07 13:27:48

   4 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านควนโดน หมู่ 6 ต.สามตำบล ต.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ ( ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ) นำโดยนายณัฐพงษ์ ใหญ่ยอด ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พร้อมเพื่อนนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างห้องสมุดโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยาจน โดยมีนายสิวกรณ์ กิจบรรทัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พ่อ แม่ ผู้เปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโดน ให้การต้อนรับ

   นายณัฐพงษ์ ใหญ่ยอด ประธานชมรมฯ กล่าว่า ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภายใต้การควบคุมดูแลของ ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย และอาจารย์ช่อเอื้อง อุทิตะสาร ถือเป็นชมรมหนึ่งของมหาวิยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสถานการศึกษา โรงเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งห้องสมุด ห้องทำกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน ที่ผ่านมาชมรมฯ เดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนชนบทในจังหวัดต่างๆ ที่ขาดแคลนห้องสมุด โรงอาหาร และอุปกรณ์การเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน

   นายณัฐพงษ์ กว่าอีกว่า ในปี้นี้ทางชมรมฯ จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง ตามวัตถุประสงค์ “รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา“ ที่โรงเรียนบ้านควนโดน ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี น.ส.วรรณพร สุขแก้ว เป็นผู้ประสานงานโครงการ ส่วนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง กลุ่มนักศึกษาของชมรมฯ ร่วมทำกิจกรรมเปิดหมวก เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชน ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้โครงการกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้าง ร้าน และผู้ประกอบการต่างๆ


http://www.naewna.com/local/336786