หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 29 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภ
29 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:38:38

29 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา