หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 18 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
18 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:11:34


18 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ