หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > การเปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหรัส 62 ประจำภาคเรียน 2/2561
การเปิดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหรัส 62 ประจำภาคเรียน 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-08-21 13:54:20

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.) ได้เปิดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษารหัส ๖๒ ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ โดยสามารถลงทะเบียน สอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยได้ ในวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันwww.ilpc.ssru.ac.th เลือกเมนู "สอบภาษาอังกฤษ" เมนูย่อย "สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี"

หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-160-1224