หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564” (ผ่านระบบออนไลน์)
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564” (ผ่านระบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-30 14:34:02


ขยายเวลาเปิดรับบทความ!!! นักวิจัยที่สนใจส่งบทความ สามารถส่งบทความได้ 

ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5" ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.conference.ssru.ac.th/edu2021