หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทางด้านสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ทางด้านสื่อดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 13:25:02


เมื่อวันที่  23 เมษายน 2566 และ  29 เมษายน 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ดร. ธัชชา ศุกกระจันทร์  ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  โดยมี อาจารย์อำพล ขวัญพัก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ"  และอาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้เพิ่มทักษะดิจิทัลของรายวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน" ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet