หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการด้านการอ่านและการเขียน
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการด้านการอ่านและการเขียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-02 16:52:39


วันที่ 2 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุมทรสงคราม ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา