หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 20

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:28:06

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยาการในการอบรมโครงการหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 20 จัดโดยฝ่ายสถาบันฝึกอบบรมอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ: สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา