หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี คณะครุศาสตร์เข้าพิธีเปิดงาน SSRU Open House 2019
คณบดี คณะครุศาสตร์เข้าพิธีเปิดงาน SSRU Open House 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:37:28

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SSRU Open House 2019 โดยรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา