หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:46:05

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 : การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย CCR สู่การพัฒนานักศึกษาฐานสมรรถนะ ณ โรงแรมเอบีน่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร