หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายชนกนันท์ ขันธ์เเก้ว เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชนฯประจำปี 2560
นายชนกนันท์ ขันธ์เเก้ว เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชนฯประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 12:27:15

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายชนกนันท์ ขันธ์เเก้ว เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชนฯประจำปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเป็นตัวเเทนเยาวชนเข้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร