หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อหารือการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อหารือการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-09 08:37:34

วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าสาขา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการาสอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 1124 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา