หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:52:36

นักศึกษาสาขาภาษาไทย ครุศาสตร์ คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ได้รับเหรียญเงิน กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาสาขาภาษาไทยจำนวน 5 คน ได้แก่ นายฐาปกรณ์ อยู่สันเทียะ นายปริญญา วิชัยรัตน์ นางสาวทิฆัมพร คูสุวรรณรัตน์    นางสาวนุจรินทร์ รัตตนุสสรณ์   และนายอาทิตย์ บุพโต พร้อมอาจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์