หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี คณะนักสวดโอ้เอ้วิหารราย (วัจนวรรณสรรสุนันทา) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี คณะนักสวดโอ้เอ้วิหารราย (วัจนวรรณสรรสุนันทา) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-12-07 15:30:06


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ คณะนักสวดโอ้เอ้วิหารราย (วัจนวรรณสรรสุนันทา) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ได้รับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับอุดมศึกษา ประเภททีมผสม จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม