หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ความสะอาดสถานที่เพื่อการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ความสะอาดสถานที่เพื่อการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 13:26:11

26 ตุลาคม 2561 นายอำไพร เพชร์ว่าว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมพนักงานประจำอาคาร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ความสะอาดสถานที่เพื่อการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้อง1124 คณะครุศาสตร์