หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมทบทวน JD สาย สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมทบทวน JD สาย สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 14:03:21

29 ตุลาคม 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมทบทวน JD สาย สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม 1124